Friday, December 25, 2009

KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Mustafa bergiat dalam kerja-kerja kemasyarakatan sejak dari tahun 1985. Beliau menyertai Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Hulu Langat sebagai Pegawai Penerangan Daerah, Jawatankuasa Belia 4B Malaysia Daerah Hulu Langat, Lembaga Pelawat Hospital Kajang, Panel Penasihat Klinik Kesihatan, sebagai Pengerusi Rukun Tetangga Taman Suntex/ Batu 9, Cheras sejak dari 1989, juga sebagai Ketua Kampung Sungai Raya, Mukim Cheras dari tahun 1996-2008. Menubuhkan Kelab Seni Lukis Daerah Hulu Langat pada tahun 1996 di bawah naungan Jabatan Perpaduan Daerah Hulu Langat.

No comments:

Post a Comment